A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Praktyczne informacje o ubezpieczeniach komunikacyjnych:

Przy sprzedaży/kupnie używanego samochodu polisa jest ważna tylko do końca okresu,
na który została zawarta.

Umowa podpisana przez poprzedniego właściciela automatycznie wygasa.
Możesz wypowiedzieć "odziedziczona" umowę OC u agenta w dowolnym momencie jej trwania
(dotychczas miałeś na to miesiąc).

UWAGA! Sprzedając auto, masz obowiązek poinformowania o tym swojego ubezpieczyciela
w ciągu 14 dni i przekazania mu danych nowego właściciela.
Po rozwiązaniu umowy przez nowego właściciela otrzymasz zwrot za każdy niewykorzystany
dzień polisy, niezależnie od tego, czy wcześniej na podstawie umowy ubezpieczyciel
wypłacał odszkodowanie.

Przy wypowiedzeniu umowy OC będzie brana pod uwagę data jego wysłania
(data stempla pocztowego).

Kary za brak OC
- właściciel samochodu osobowego bez OC zapłaci dwukrotność płacy minimalnej,
czyli 3000 zł (wcześniej - 1980 zł),
-właściciel samochodu ciężarowego - trzykrotność płacy minimalnej.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack